Tag: Comandament

La jerarquia i el rol del comandament

La jerarquia i el rol del comandament

Les organitzacions policials, tenen característiques específiques pel que fa a la direcció i al comandament. En tot tipus d’organització d’una manera o d’una altra, s’estableix un sistema jeràrquic. Algunes empreses s’organitzen amb una forta jerarquia tant en el món privat com en el públic. En els darrers anys les empreses tecnològiques han apostat per minimitzar la jerarquia i passar a…

Llegir-ne més