El bloc de la Núria Aymerich

De la formació al lideratge transformacional. L’educació en 360º.

De la formació al lideratge transformacional. L’educació en 360º.

Una dels principals interessos de la meva vida és la formació, l’educació, la gestió del coneixement, i les seves metodologies. Després d’haver cursat estudis universitaris i diferents programes de postgrau, vaig matricular-me en un programa d’alta direcció. La formació que s’hi impartia era impecable i em va impactar el rigor en el plantejament humanista del programa. Recordo emocionar-me en algunes…

Llegir-ne més

Lideratge en organitzacions policials

Lideratge en organitzacions policials

Son diversos els elements que fonamenten la importància del desenvolupament del lideratge en organitzacions policials. Les organitzacions policials son jeràrquiques i l’escala de comandament podria esdevenir un recurs per evitar la bona pràctica directiva. És una organització tancada. Durant tota la vida, la major part de policies formen part de la mateixa organització. Al llarg de la seva vida laboral,…

Llegir-ne més

Lideratge i empresa

Lideratge i empresa

El pas de la revolució industrial a la revolució del coneixement, té un impacte directe en la forma que es requereix per dirigir les empreses. En plena revolució industrial, el valor l’aportaven les màquines i les persones eren el “peó” i la mà d’obra dintre d’un sistema que produïa. Es donava per fet, que qui tenia la capacitat d’adquirir maquinaria…

Llegir-ne més

El perquè d’aquest bloc

El perquè d’aquest bloc

En aquest moment de la història, la qualitat en la direcció de les organitzacions i de les persones esdevé clau per aconseguir l’equilibri i el benestar de la nostra societat. Son molts els conceptes que podríem fer servir per recollir en una sola paraula totes les competències que les persones podem aprendre per dirigir amb eficàcia i pensant en les…

Llegir-ne més

Què es el lideratge transformacional?

Què es el lideratge transformacional?

Son molts els estudis acadèmics fets sobre lideratge i la identificació dels diferents tipus. Els antecedents del tipus de lideratge transformacional comencen amb Robert House i James MacGregor Burns. House a l’any 1971 planteja la seva teoria sobre el lideratge de tipus carismàtic. L’origen del concepte de carisma s’ha atribuït a Max Weber. Segons Weber, el carisma és una qualitat…

Llegir-ne més

La jerarquia i el rol del comandament

La jerarquia i el rol del comandament

Les organitzacions policials, tenen característiques específiques pel que fa a la direcció i al comandament. En tot tipus d’organització d’una manera o d’una altra, s’estableix un sistema jeràrquic. Algunes empreses s’organitzen amb una forta jerarquia tant en el món privat com en el públic. En els darrers anys les empreses tecnològiques han apostat per minimitzar la jerarquia i passar a…

Llegir-ne més