L’educació: el pilar fonamental d’una societat.

L’educació: el pilar fonamental d’una societat.

L’educació: el pilar fonamental d’una societat.

El nostre país és jove en diferents aspectes. És jove la nostra democràcia. 40 anys encara es mostren insuficients per haver superat els 40 anys de dictadura. Podrien haver estat suficients si s’hagués treballat a fons en els aspectes clau per crear una societat democràticament madura.

Un dels principals pilars en els que es sustenta una societat és l’educació i aquesta no ha estat la prioritat de cap dels governs, ni de l’espanyol ni del català. Òbviament no ho va ser en l’etapa de la dictadura, però tampoc ho ha estat en l’etapa democràtica.

Ha faltat un veritable acord polític per fer lleis que permetessin la creació d’un sistema educatiu sòlid i dotat de suficients recursos.

Educar va més enllà de formar. Es forma en coneixements i s’educa en la suma de coneixements, valors i actituds.

De la mateixa manera que passa en altres camps, –com son la sanitat i la seguretat-, els professionals amb vocació de servei han fet possible un sistema que ha donat resposta al que requeria mínimament la societat. Però no podem obviar que si s’ha tirat endavant amb una certa dignitat, ha estat per la dedicació i entrega dels professionals, tot i que no han tingut mai el suport necessari governamental.

Ni els governs d’Espanya ni de Catalunya, han fet en aquests 40 anys un compromís polític ferm per donar suport a l’educació: infantil, primària, secundaria, formació professional, formació continua, formació universitària i recerca.

Passen els anys i les dècades s’encadenen mantenint els discursos sobre la importància de fer-ho així com les demandes de la seva imperiosa necessitat.

La falta d’atenció i de recursos en educació (professorat, nombre d’alumnes per aula, metodologia, eines didàctiques, infraestructures, personal de suport..), empobreix la societat.

Una educació de qualitat aconsegueix que les persones siguin capaces de crear les seves pròpies opinions, de tenir criteri propi, ser més creatives i més atrevides per posar en marxa els seus propis projectes. Les empreses i les organitzacions (públiques i privades) necessiten del talent per poder funcionar. L’educació i la formació donen visió amplia i global el que permet comprendre la realitat d’una manera més acurada.

L’educació i la seguretat en un mateix, estan estretament lligades.

Vivim en una societat en la que la por i la inseguretat ocupen un espai important.

Fixem-nos com la nostra societat, –vista com un sistema, com un conjunt-, té por a quedar-se sense feina (els que en tenen), por a no trobar feina, por a crear empreses, por a emprendre…

Aquesta “inseguretat” la tenim per diferents motius. Tenim inseguretat perquè vivim en un sistema que ens la crea i ens la fa sentir. En son exemples: el treball temporal, el treball de baixa qualitat així com la falta de suport a les petites i mitjanes empreses, entre d’altres.

També ens crea inseguretat, un sistema que no genera oportunitats.

Es parla de la falta d’oportunitats pels joves. I és cert. Son el col·lectiu que se’ls demana més esforç per formar-se i per adaptar-se a les condicions sense que puguin saber a on van i on poden arribar. Tenim ara la generació més formada, amb menys certeses al davant.

El debat sobre la falta d’adequació dels coneixements dels joves a les necessitats de les empreses és permanent i històric al que ningú ha sabut o volgut donar resposta.

També el debat sobre la importància d’apropar la universitat i l’empresa i el de fer una aposta clara per la formació professional és etern.

I també ens referim sovint a la falta d’oportunitats pels més grans de 45 o 50 anys. Tots hem escoltat les reflexions sobre si és important valorar l’experiència o la frescor de la joventut.

El tema de fons afecta doncs als joves i als més grans i als que tenen edat intermèdia entre ambdós.

L’arrel del problema i la resposta no és troba en l’edat. És necessària la joventut per aportar idees, frescor i innovació a les empreses, i és necessària l’experiència, l’equilibri i la maduresa dels més grans. La clau és que tots tinguin oportunitats, doncs tots ells son necessaris i tots ells aporten.

Una societat que fa una clara aposta per l’educació, educa també a la política. Els polítics no son persones que viuen al marge, sinó que son persones que neixen, creixen i formen part del sistema en el que vivim.

Si tenim polítics amb una educació sòlida podran dissenyar polítiques que siguin creadores d’oportunitats i donin opcions a joves i a grans.

Actualment estem vivint el resultat d’aquesta falta de compromís en l’educació. Hem format a molts joves. És cert. Els hem format tècnicament. Tenim enginyers, metges, biòlegs, filòlegs, filòsofs, historiadors, arquitectes… que busquen feina que s’ajusti a aquesta formació. Alguns d’ells ho troben en altres països que els acullen amb els braços oberts, perquè valoren el talent.

Ens queda doncs pendent, educar. Ens falta educar al polítics, als mitjans de comunicació, als empresaris, als treballadors, als estudiants i als directius. Tenim encara pendent educar en valors, en actituds, en potenciar la creació de criteri propi i d’opinió fonamentada en el rigor i en el coneixement.

Ens cal educar als polítics perquè apostin per fer una societat que doni oportunitats per joves i per grans i que la por no sigui l’eina que ens regeix la vida de tots.

La vida sempre ens oferirà incerteses, perquè ningú coneix el futur. Però una societat que aposta per l’educació, posa fonaments per saber-se gestionar.

És doncs el moment per fer un pacte d’estat per l’educació, que perduri al llarg dels anys. Cal dotar al sistema educatiu de tots els recurs necessaris i fer-ho, escoltant la veu dels qui més en saben: professors i educadors, i empresaris i treballadors per la formació per l’ocupació.

Aquest és l’únic camí per tenir una societat digna, que avanci sense por a gestionar les incerteses.

Ens calen polítics que vulguin, o sàpiguen fer-ho. També és el seu futur i és el dels seus fills i dels seus nets.

Cal que ens hi posem… La societat ens ho urgeix.

 

 

 

 

 

Deixeu el vostre comentari

Nom
Correu electrònic
Website
Comentari

Atenció: Mitjançant l'enviament d'aquest formulari declares haver llegit i acceptar l'Avís Legal.