Humilitat: fonament i resultat del procés de lideratge

Humilitat: fonament i resultat del procés de lideratge

Humilitat: fonament i resultat del procés de lideratge

La paraula humilitat prové del llatí humilitas, que vol dir “enganxat a la terra”. És un valor i és el contrari de la supèrbia. Permet a les persones reconèixer les seves debilitats, qualitats i capacitats, entenent que totes i cadascun de les persones té les seves.

La humilitat és el resultat d’un ferm procés personal interior. La genètica ens condiciona a tots, una manera de ser i de fer. Però tal com hem comentat en moltes ocasions, l’entorn familiar i cultural en el que creixem, també ens determina.

Però…

Com es fa per ser humil?

Per què hi ha persones que son humils i altres que no ho son? Quin és el motiu?

La humilitat és una bona mesura del nivell de lideratge de cada persona. Sabem que el lideratge es pot aprendre, i la humilitat n’és una de les principals claus.

La falta d’humilitat s’expressa amb diferents formes:

  • Persones que directament actuen amb supèrbia. Sovint mostres als altres el “seu poder”. Bé sigui jeràrquic en una organització, o en la família, o en el seu entorn en general.
  • Tracten als demés, directa o indirectament amb despreci. (A vegades de forma educada i dissimulada).
  • Algunes persones tendeixen a lluir d’una “falsa humilitat”. Repeteixen molt sovint que no “son res”, o “que no influeixen en els altres”, quan en realitat, només accepten la seva visió.
  • Altres, s’amaguen i miren de passar desapercebuts, mentre poden tenir una posició (per exemple en el treball) de bloqueig o extrem control, a la feina dels altres.

Per contra, les persones humils…

  • Respecten als altres i els tracten de tu a tu, independentment del seu nivell jeràrquic, social o econòmic
  • Reconeixen els seus errors i no culpen als demés de tots els seus errors o problemes.
  • Normalment son sinceres. Expliquen les coses tal com son. Eviten subterfugis.
  • Son transparents. No amaguen informació.

Ser humil és un procés difícil. Cal saber reconèixer les pròpies inseguretats i les pròpies fortaleses.

La supèrbia és la resposta al sentiment intern de ser menys que les altres persones. I les pors internes, venen sempre motivades per creure i confiar poc en un mateix.

La persona que es dona poc valor internament, reacciona mostrant-se a l’exterior falsament “poderós”.

Aquestes reaccions sempre tenen motivacions. Normalment en l’edat infantil: germans més intel·ligents, pares que van mostrar poc afecte, entorns hostils, soledat, incomprensió….

Tots podem ser humils, si sabem treballar aquestes qüestions internes que ens fan sentir veritablement febles i/o inferiors.

Es tracta de prendre’n consciència. Cal saber reconèixer les nostres inseguretats i les nostres mancances i a l’hora també les nostres fortaleses i les nostres virtuts.

Per reconèixer les nostres fortaleses, també cal coratge i també cal ser humil. Cal acceptar que tots tenim punts forts i punts febles. I reconèixer els punts forts, ens permet poder treballar i gestionar el nostres punts més febles.

Quan ens trobem davant d’una persona supèrbia i/o amb falta d’humilitat, és bo que els considerem amb compassió. Hem d’entendre que està expressant les seves mancances i les seves pors. I a ben segur quan una persona fa ús del “seu més”, ens està demanant que el reconeguem, el cuidem i l’hi donem atenció.

Molta part dels problemes que hi ha a la nostra societat (polítics, organitzacionals i socials), requereixen d’humilitat per poder ser solucionats. Voler guanyar a l’altre, és una mostra clar de voler mostrar el propi “poder”.

Cal comprendre que només des de la pràctica de la humilitat, les persones podem comprendre als altres, respectar-los i des d’aquí trobar solucions a les diferencies que ens separen.

El lideratge requereix d’humilitat. No hi ha lideratge sense humilitat.

Sense humilitat hi pot haver directius, i persones amb poder (polític, organitzacional o econòmic), però son persones que no creen equip, no tenen seguidors, no il·lusionen i no son reconeguts pels altres.

Totes les persones, hem de posar atenció en la nostra humilitat i saber reconèixer-nos quan ens en apartem i treballar amb coratge i valentia per fer front a totes les causes que ens en allunyen.

La societat, els ciutadans, les organitzacions, les empreses, demanen persones humils. Demanen líders.

Tots podem aprendre’n, practicar i millorar.

Fem-ho.

 

Deixeu el vostre comentari

Nom
Correu electrònic
Website
Comentari

Atenció: Mitjançant l'enviament d'aquest formulari declares haver llegit i acceptar l'Avís Legal.