Delegar o controlar? Confiar és la resposta

Delegar o controlar? Confiar és la resposta

Delegar o controlar? Confiar és la resposta

Delegar i controlar son dos competències que tenen una incidència directa en les organitzacions. Si es delega i es confia i el control és seguiment per aconseguir bons resultats, ens enfoquem a l’èxit.

És habitual trobar en els cursos de direcció d’empreses, el tema d’estudi: “aprendre a delegar”. Es considera una competència necessària del directiu.

Prem aquí per trobar la definició de delegar aquí

Tots coneixem a directius que saben delegar i a d’altres que no en saben. Els membres de l’organització agraeixen o pateixen els responsables en funció de si saben o no delegar.

També coneixem directius controladors que consideren que aquesta és una funció pròpia del seu rol.

Delegar i controlar son dos recursos on s’hi guarden bona part de les mancances dels directius.

Veiem perquè…

La societat actual que ja podem nomenar com la societat del coneixement, la formen unes organitzacions que son cada vegada més horitzontals. Cada persona té assignades unes responsabilitats i s’espera d’elles uns resultats concrets.

Un dels principals problemes de les organitzacions és que una part dels directius no coneixen quines son les seves funcions. I normalment no les coneixen perquè no les saben fer. Podeu trobar més informació prement aquí:

La funció d’un directiu és la de tenir visió, la de marcar els objectius i impulsar el treball de tot l’equip per aconseguir que aquests s’assoleixin.

El principal repte dels directius és saber exercir les funcions que els son pròpies.

Els bons directius elegeixen els perfils professionals adequats per desenvolupar les tasques que corresponen a cada lloc de treball.

Cada professional necessita saber què vol l’organització i què s’espera d’ell en concret. I ha de saber que compta amb la confiança dels directius, per dur-ho a terme. El professional ha de ser responsable de la seva tasca i d’ell “només” s’han d’esperar i valorar els resultats obtinguts. Podeu trobar més informació en el següent enllaç:

Hi ha persones que no saben delegar i entenen la delegació com un acte de dir als demés el què han de fer. Això no és delegar sinó que és donar-los ordres.

Delegar significa respectar la tasca de cada persona i respectar que puguin desenvolupar amb llibertat i amb responsabilitat les feines que li corresponen pel seu lloc de treball.

Els directius no aprenen necessàriament a delegar estudiant en una escola de negocis.

Aprendre a delegar només és possible si es treballa un canvi d’actitud interna,  aprenentatge per altra banda gens fàcil i  al que s’hi posa poca atenció.

Un directiu que no sap delegar és aquell que diu als demés el què han de fer i , com si per ser directiu en sabés més d’un tema que el propi professional.

Posaré un exemple: Un mal directiu pot optar per dir-li a un enginyer com ha de resoldre un determinat procés tècnic. Això pot fer sentir important al directiu i sobretot, si és un directiu insegur, es sentirà “poderós” respecte al tècnic.

El directiu que no sap delegar, controla.

I el control és el símptoma més clar de les inseguretats del directiu.

Voler controlar-ho tot és una mostra clara de no tenir confiança en els altres.

La confiança és una de les claus de l’èxit de les organitzacions.

Per saber delegar, cal saber confiar. I per confiar en els altres les persones han de confiar amb elles mateixes. Aquest és el gran repte dels directius!

No es pot confondre el seguiment dels resultats amb el control.

El directiu té l’obligació de comprovar que els resultats esperats s’obtenen i el seguiment l’ha de fer al llarg de tot el procés productiu.

El directiu ha de fer reunions de seguiment i mantenir les converses necessàries per conèixer l’evolució dels processos, per resoldre i per aportar els recursos i solucions per facilitar que s’aconsegueixin els objectius proposats.

El seguiment de les tasques i dels processos només es pot fer des de la confiança amb l’equip. I el directiu delega en l’equip en la mesura que ell mateix sap exercir les funcions que li son pròpies.

El directiu controlador és el que no sap delegar. Necessita tenir el control sobre persones per sentir-se que és important i que el que fa té sentit.

El controlador es desacredita a si mateix doncs mostra a través d’aquesta actitud les seves inseguretats.

El procés per aprendre a delegar es basa doncs en treballar les inseguretats personals. Es tracta de saber que cada membre de l’organització té les seves funcions i que ningú és més important que cap altra persona. Tothom és important en el lloc que ocupa i tothom té les seves pròpies funcions.

Delegar és saber assumir la pròpia responsabilitat i respectar a les altres persones i al lloc de treball que ocupen.

Només es pot delegar des de la confiança en les altres persones i la confiança amb els altres és el resultat d’un procés personal que permet fer-ho.

El control és sempre el refugi de les pròpies inseguretats. 

I el control i evitar delegar només es pot entendre quan les persones amb qui es treballa exerceixen amb mala praxis. Llavors es tracta d’afrontar directament el problema. Son pocs els cassos.

Només els bons directius saben delegar i eviten el control pel control.

Saber delegar i evitar el control buit de sentit és lideratge.

Confiar fa grans als professionals
La confiança és l’antitesi del control sense sentit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixeu el vostre comentari

Nom
Correu electrònic
Website
Comentari

Atenció: Mitjançant l'enviament d'aquest formulari declares haver llegit i acceptar l'Avís Legal.