Lideratge en seguretat

Mirar, veure i tocar els intangibles

Mirar, veure i tocar els intangibles

Vivim en la societat de l’alta velocitat de la informació. El que esdevé aquí, en pocs moments es coneix a tot el planeta. El twits donen informació immediata. I Internet ens dona accés a tots tipus d’informació, tant si és veraç o és falsa. Les xarxes socials ens posen en contacte. A través d’elles diem que tenim “amics” dels que…

Llegir-ne més

Lideratge en organitzacions policials

Lideratge en organitzacions policials

Son diversos els elements que fonamenten la importància del desenvolupament del lideratge en organitzacions policials. Les organitzacions policials son jeràrquiques i l’escala de comandament podria esdevenir un recurs per evitar la bona pràctica directiva. És una organització tancada. Durant tota la vida, la major part de policies formen part de la mateixa organització. Al llarg de la seva vida laboral,…

Llegir-ne més

Què es el lideratge transformacional?

Què es el lideratge transformacional?

Son molts els estudis acadèmics fets sobre lideratge i la identificació dels diferents tipus. Els antecedents del tipus de lideratge transformacional comencen amb Robert House i James MacGregor Burns. House a l’any 1971 planteja la seva teoria sobre el lideratge de tipus carismàtic. L’origen del concepte de carisma s’ha atribuït a Max Weber. Segons Weber, el carisma és una qualitat…

Llegir-ne més

La jerarquia i el rol del comandament

La jerarquia i el rol del comandament

Les organitzacions policials, tenen característiques específiques pel que fa a la direcció i al comandament. En tot tipus d’organització d’una manera o d’una altra, s’estableix un sistema jeràrquic. Algunes empreses s’organitzen amb una forta jerarquia tant en el món privat com en el públic. En els darrers anys les empreses tecnològiques han apostat per minimitzar la jerarquia i passar a…

Llegir-ne més